2022

2021

62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2021) - SDH

62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2021) - CC

2020

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2020) - SDH

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2020) - CC

2019

60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2019) - SDH

60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2019)
Ταινίες που προβλήθηκαν με προσαρτημένους ενδογλωσσικούς υπότιτλους